Hvis du ønsker dig tilfredse kollegaer, er det en enormt åndssvag ting at indsætte timeregistrering & fraværsregistrering

Det er ofte i hvert fald nogle gange om måneden, at jeg kan læse i diverse aviser, at overordentligt mange både offentlig og privat ansatte kæmper mod stress pga., at overordnede krav til den individuelle projektansatte har ændret sig. Jeg har selv været ansat i et firma, hvor de ansatte til hundrede personalemøder blev vist resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering, samt fraværsregistrering, der var blevet noteret vedrørende vores arbejdsindsats… Det var ik rart, & adskillige følte det som slet og ret overvågning… At iveren er gået over gevind, er fuldkommen tydeligt for mig! Så min opfordring til alle chefer lyder; fokuser på lykkelige ansatte, frem for effektivisering!

En hel del håber, at verdens befolkning går en lysere fremtid i møde. Mange er af den mening, at det er virkelig fantastisk, at der nu er fantastisk meget stillingtagen til arbejdstrivsel- og glæde på mange arbejdspladser… Dét tror jeg i sidste ende vil forbedre det endelige regnskab. For glade ansatte resulterer i hårdtarbejdende ansatte…

Men sideløbende med dette grundlæggende positive fokus, ses ligeledes et fokus på effektivitet… Til at håndhæve denne ekstreme effektivisering har man på snart alle arbejdspladser været tiltrukket af tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, og et stempelur for at kunne formå at kontrollere de ansatte yder som de skal… At døje med stress er en af vor tids allerstørste sygdomme, & jeg er overbevist om, at stress kan spores direkte tilbage til tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur… Herudover tillægges der samtidig den skrækindjagende lyd fra et virkelig gammeldags stempelur, der slet ikke bidrager til et afslappet arbejds-miljø.

Adskillige har den holdning, at al den effektivisering er dårlig for mennesket! Overalt hvor jeg fæstner mit blik, er det krævet at folk arbejde dobbelt så hurtigere. Det ses virkelig tydeligt i den omsiggribende overvågning varetaget af al den tidsregistrering, timeregistrering og fraværsregistrering. Det er forventet, at vi alle skal nå alle sine arbejdsopgaver, dog på kortere tid! Det kan jo ik være rigtigt, at os alle sammen skal gå ned med stress.