Mist ik’ modet, det er ej særlig vanskeligt at finde en god efterskole i Jylland.

Efter sommerferien sender vi vores mellemste datter af sted på en god efterskole, en god boglig efterskole! Vi alle sammen er overdrevent spændte, ik’ mindst det kære lille barn, som for første gang skal klare sig på egen hånd, uden forældre i værelset ved siden af…. Hele familien har i fællesskab brugt kolossalt langt tid på at afgøre, hvilken efterskole, vi skulle søge om plads på… Der der så virkelig virkelig mange populære efterskoler, & det var ergo vanskeligt at vælge… Hver gang familien tilfældigt stødte på forskellige mennesker, spurgte vi efter gode råd, men hver gang modtog vi navne på andre populære efterskoler. Jeg må sige, efter de sidste par uger, er jeg bare overhovedet ik usikker på, at der findes virkelig mange populære efterskoler på Fyn. Det blev jo tydeligt for enhver, at det vanskelige slet ik’ var at identificere en god efterskole, ej heller en boglig efterskole, men derimod at udpege kun én ud af det kolossale udbud! Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi troet, at der lå så mange…

Familien var ude at ”bedømme” rigtig mange af de mest populære efterskoler…! Men begribeligvis kun dem af dem, som også vi i vores familie havde et godt øje til… Under de her efterskole besøg prøvede jeg ret så ihærdigt at ikke at overtage noget fra min datter. Jeg ville så gerne, at det skulle være vores datter, & vores barn alene, der skulle træffe afgørelsen om, hvor hun ville spendere et år af sit undgomsliv. Fra starten af havde vi været fuldstændig enige om, at en god efterskole for os var = med en boglig efterskole. Med det mener jeg, at vi var fælles om at tænke, at den skole min datter skulle på, skulle som afgørende krav kunne tilbyde en super stærk analytisk og teoretisk undervisning. Det var helt igennem vigtigt for os alle, at hendes efterskole-ophold naturligvis blev en fortrinlig oplevelse på det personlige plan, men i lige så høj grad skulle dette år ruste hende til at begå sig formidabelt videre igennem et svært uddannelses-system. Så det altafgørende var at finde frem til en boglig efterskole, der kunne kombinere vores to ønsker.