Vedrørende at køre gravemaskiner plus at benytte minilæssere, dumpere og dozere

Brormand har fået sig et arbejde med dozere , http://www.pon-cat.com/equipment/dk/produkter/produkter/bulldozere/sma-dozere/d4k2-tier-4-final-stage-iv, , gravemaskiner, minilæssere , http://www.pon-cat.com/equipment/dk/produkter/produkter/minilaessere, og dumpere , http://www.pon-cat.com/equipment/dk/produkter/produkter/dumpere, . Dengang han snakkede om det, synede han uomtvisteligt henrykt, mens undertegnedes feedback var … øøh hvad er det? Før i tiden havde jeg aldrig vidst noget som helst om dozere, dumpere og minilæssere, ligesom jeg heller ikke har taget stilling til gravemaskiner. Men broderen har for nogle uger siden været på et halvlangt kursus i at håndtere sådanne minilæssere, gravemaskiner, dumpere og dozere.

Jeg hænger ofte ud sammen med storebror til pasta og Settlers på lørdage eller til James Bond-aftener eller ture i Cinemax. Så jeg vil sikkert nok derfor komme til at erfare mere vedrørende hans tjans med dumpere, minilæssere, gravemaskiner og dozere. Fair nok. Som søster er jeg klar på at snakke omkring gravemaskiner, dozere, dumpere og minilæssere, så længe min søde bror nærmest altid er rede til at høre på min snak om ansigtsbehandlinger, massage og shellack, hvilket lillesøster udfører.

Men tag det bare roligt. Minilæssere, dozere, dumpere og gravemaskiner kommer ik til at blive det faste emne her på min blog. Udelukkende så fremt jeg får opgaver i samme firma.